top of page
s and Loops Goolgools Argopro

GOOLGOOLS

COLOURFUL HAIR ORNAMENTS


גולגולים בכל מיני צבעים קפיציים מתגלגלים ומתחברים בקלות לשיער
צבע השיער הופך בקלות ותוך דקות - ל
זהב , כסף, אדום כחול או ירוק 

.בשילוב צבע אחד או במספר צבעים

. G O O L G O O L S קשתות לשיער בשילוב גולגולים צבעוניים +

 בקרוב ערכות להרכבה עצמית של גולגולים בכל מיני צבעים

 על גבי צמידים עגילים ושרשראות והכל למתיפיפות הקטנות  

bottom of page